Gelieve hieronder uw rijksregisternummmer in te vullen:


Gelieve hieronder een correct mailadres in te vullen. U zal uw jaarlijkse pensioenbrief vanaf de eerstvolgende verzending op dit mailadres elektronisch aangeleverd krijgen.


U zal een mail ter bevestiging van uw keuze ontvangen en dit binnen de 48u na inschrijving. Indien u deze mail niet ontvangt, heeft u een foutief mailadres opgegeven en verzoeken wij u de bovenstaande procedure nogmaals te herhalen.